Raadsvergadering 23 febr. gemeente Druten

De raadsvergadering van 23 februari in de gemeente Druten telde louter hamerstukken.
Een daarvan was het formele ontslag van onze griffier: Elke Dreier.
Zij gaat vanaf april in Heumen als raadsgriffier aan de slag. Wij gaan haar missen, maar wensen haar veel succes! De procedure voor haar opvolging is gestart.

Bij de rechten van de raad heeft Sociaal Maas en Waal weer eens aandacht gevraagd voor het maai-en bermbeleid.
Het valt ons nl. op dat stroken aan o.a. de Koekoek in Druten-Zuid nu zijn gemaaid.
Wij vragen ons af welke afweging er nu gemaakt is en waarom.
Het beeld wat ontstaat is: we proberen wat en zien wel wat ervan komt. De inwoner begrijpt er niets meer van.
Er is geen sprake van een planmatige aanpak: waar doen we wat en waarom?
Als de wethouder blijft vasthouden aan het hap-snapbeleid, zal dat de bloemen en de bijen niet ten goede komen.
Dan zien zij net als Sociaal Maas en Waal door de bomen het bos niet meer.
Reactie namens de portefeuillehouder: we houden vast aan het nieuwe maaibeleid; wel zullen inwoners daar meer bij betrokken worden.

Bij de ingekomen stukken stond een brief van de burgemeester over het niet functioneren van het directieteam van de veiligheidsregio.
Wij spreken daar onze zorg over uit.
Er is een extern onderzoek gestart, wat een snelle analyse moet opleveren.
Wat is de stand van zaken van het onderzoek en zijn er resultaten te melden. Wat is de rol van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur gedurende deze crisis. Wat zijn de specifieke taken van het directieteam tijdens een calamiteit?
De burgemeester antwoordde dat er op dit moment nog geen nieuws is te melden. De raad wordt op de hoogte gehouden.
Er is geen reden tot ongerustheid m.b.t. calamiteiten.

Druten heeft grotendeels het aantal statushouders gehuisvest waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Wij vragen ons af hoe de contacten met de gemeente Beuningen verlopen en met het regioplatform.
13 maart staat dit onderwerp (solidariteit in de regio m.b.t. vluchtelingen en statushouders) op de agenda . De burgemeester koppelt dit terug naar de raad.
Op 24 februari barst het carnaval los.

Vanavond naar de sleuteloverdracht in Druten en dan een weekje (bijna) geen politiek.
Tip: op 2 maart organiseert de PvdA een zorgbijeenkomst in het Grand Café van Plurijn, Industrieweg 50 in Nijmegen.
Duur: 19.00 uur-22.00 uur.
Voor alle carnavalsvierders: Alaaf

Speak Your Mind

*