Raadsvergadering 24 okt. Gemeente Druten

Op de agenda van 24 oktober stond het strategisch arbeidsmarktbeleid 2010-2023.
In gewoon Nederlands: wat moet er gebeuren om de belangen samen te brengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Iedereen moet mee kunnen doen en
van werkgevers die zitten te springen om personeel.
En daartussen het Werkbedrijf die in de huidige economische situatie geschikt personeel moet leveren aan werkgevers die eisen stellen.
Afgelopen week heb ik een beetje ervaren wat het betekent om letterlijk blind door de Hogestraat in Druten te lopen. Gelukkig liep er iemand naast me die de weg wees.
Bij een poging tot oversteken reden 2 auto’s door en een fietser riep dat ik moest uitkijken. Dat is raar en confronterend.——>
Hetzelfde gevoel moeten de mensen hebben die graag willen meedoen in de samenleving en letterlijk niet gezien worden.
Maar er is ook een andere kant. Hoe kunnen werkgevers bewogen worden om mensen met een beperking in dienst te nemen?
Praktijkgeval: een vrouw van 39 heeft in overleg met het Werkbedrijf 10 Drutense bedrijven aangeschreven met de vraag of ze voor haar een plekje hadden. Het antwoord was 10 x nee.
Dat wil niet zeggen dat werkgevers simpelweg niet willen, maar deze mensen passen blijkbaar niet bij bestaande vacatures of de werkzaamhedenmoeten eerst worden aangepast.
Naast investeren in kandidaten is het dus nodig werkgevers te ondersteunen bij zaken als aanpassen van werkzaamheden of kennis te krijgen van subsidieregelingen, zoals de norisk-polis. Normaal moeten werkgevers zieke werknemers doorbetalen,maar bij arbeidsgehandicapten vergoedt het UVW die kosten. Zomaar een voorbeeld.
Zoals gezegd:werkgevers zitten te springen om personeel. Arbeidsgehandicapten willen graag aan het werk .
Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt profiteren weinig van de personeelskrapte.
De motie met het verzoek om werkgevers nog intensiever en proactief te gaan benaderen op allerlei terreinen wordt dus door SMW ondersteund en is raadsbreed aangenomen.
Op weg naar een inclusieve werkvloer!

Speak Your Mind

*