Raadsvergadering Fractie Druten 20-12-2017

Naast o.a. het beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (zie bijlage), stond de Najaarsnota 2017 op de agenda.
Onze inbreng kunt u lezen in de bijlage: NJN.
Onze oproep om geld vrij te maken voor de invoering van de Gelrepas kon (nog) geen genade vinden in de ogen van de coalitie (amendement: Gelrepas).
Dat gold ook voor onze vraag om het bermbeheer, met name in het buitengebied anders te gaan inrichten. Dat wil zeggen: maaien en het maaisel opruimen (amendement: project Kaliwaal).
In deze tijd van het jaar speelt elk jaar de overlast van vuurwerk die door mens en dier (en ook milieu) wordt ervaren.
Er wordt door SMW dit jaar geen meldpunt ingericht om overlast te melden.
De praktijk wijst uit dat er geen consequenties aan werden verbonden.
Uiteraard kunt u overlast nog steeds melden: meldpunt vuurwerkoverlast.nl
De Raad voor de Veiligheid heeft een rapport geschreven, waarin de minister aanbevelingen krijgt om veiligheidsrisico’s en andere gevolgen van het afsteken van vuurwerk aan te pakken.
SMW heeft ter ondersteuning van dit voornemen een motie ingediend. Zie: motie veiligheid
De meerderheid van de raad wil daar echter nog geen uitspraak over doen.
SMW heeft het onderwerp op de agenda gezet; ervaring leert dat het ongetwijfeld opnieuw aan de orde komt.

Speak Your Mind

*