Raadsvergadering West Maas en Waal 1 juli 2021

Op 1 juli werden in de gemeenteraad van West Maas en Waal de begroting van 2021 en de voorjaarsnota van 2021 tot 2025 behandeld.
Bij de behandeling van de begroting 2020 heeft Sociaal Maas en Waal vragen gesteld over actiepunten uit het coalitieprogramma die nog niet of slechts beperkt zijn uitgevoerd.Onlangs verkondigde wethouder Mol dat het college de meeste maatregelen uit het coalitieprogramma al heeft uitgevoerd.
Hier hebben we in onze inbreng de nodige kanttekeningen bijgeplaatst.

Voor wat betreft de behandeling van de voorjaarsnota hebben we tijdens ons betoog ingezoomd op de noodzaak van beter communicatie.
Uit onze ervaringen in het afgelopen jaar geen overbodige luxe.

De volledige betogen leest u via de volgende links :

Jaarrekening 2020

Voorjaarsnota 2021-1

Speak Your Mind

*