Raadsvergaderingen op 29 en 30 maart in Druten.

Op 29 en 30 maart vonden er twee raadsvergaderingen in Druten plaats.
De eerste vergadering stonden er drie debatstukken op de agenda:
De hypothecaire lening t.b.v. ’t Trefpunt in Deest. Sociaal Maas en Waal stelt zich op het standpunt dat dorpshuizen een basisvoorziening moeten vormen in alle kernen.
Die afweging hebben we zwaarder laten wegen dan het feit dat de financiën rondom de bouw niet op orde waren.
We hebben de wethouder een idee aan de hand gedaan om nader betrokken te zijn het financiële reilen en zeilen van alle dorpshuizen.
Dorpshuis Deest

Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2017-2018 zal wat ons betreft in het teken moeten staan van de verdere ontwikkeling van preventie op het gebied van ouderenzorg,jeugd en veiligheid.
Het Sociaal Team heeft daarin een belangrijke rol en de wijkverpleegkundige is de spin in het web.
De stip op de horizon ligt verder: hoe willen de inwoners van Druten leven, wonen, werken en leren in 2030? Die inwoners kunnen ons helpen bij de zoektocht naar de antwoorden.
Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Het Integraal Huisvestingsplan voor scholen raakt ook de leefbaarheid en de voorzieningen in de kernen.
Wij stellen voor dat de wethouder het voortouw neemt om het gesprek te gaan voeren met het SPOM, de gemeente, de politiek en de inwoners. Onderwerp: wat is de betekenis van een dorpsschool?
Het integraal Huisvestigingsplan

Op 30 maart hebben de raden van Druten en Wijchen unaniem ingestemd met het vormen van een werkorganisatie.
Daarmee is de ambtelijke samenwerking per 01-01-2018 een feit.
Uiteraard hebben wij, maar ook de andere partijen in de raad, aangegeven dat bij een robuuste gemeente tussen de rivieren West Maas en Waal en Beuningen daarbij horen.
Raadsvoorstel Werkorganisatie Druten-Wichen

BC7C6489-B1F2-4651-BCE7-E2D8C5C8D828A6FFFF9A-CC9A-4A1C-A183-0C1AD041044F

Speak Your Mind

*