Regionale samenwerking

Sociaal Maas en Waal wil een sterke samenwerking in het land van Maas en Waal,

omdat een sterk bestuur met een professionele organisatie in staat is de belangen van de inwoners van Maas en Waal goed te kunnen behartigen, zoals het leefbaar houden van de kleine kernen en het organiseren van goede (jeugd-)zorg.

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:

  • bestuurlijke verbinding in het Land van Maas en Waal te optimaliseren, zodat de gemeenten samen optrekken voor de voorzieningen in Maas en Waal op het gebied van sociaal domein, zorg, jeugd, onderwijs, wonen, recreatie, natuur, openbaar vervoer en economische ontwikkeling.
  • op termijn één gemeente Maas en Waal te realiseren: West Maas en Waal, Druten en Wijchen.
  • bij het maken van beleid, de vraag te betrekken: “ Hoe kan er worden samengewerkt?”. In een hecht Maas en Waal kunnen de dorpen onderling elkaar versterken in plaats van beconcurreren.
  • uit te gaan van wat ons bindt en gesprekken in en tussen de gemeenten aan te gaan, omdat op termijn mogelijk ook samengaan gewenst is.