Sociaal Domein

Het uitvoeringsplan Sociaal Domein 2017-2018 gaat over de belangrijkste ontwikkelopgaven in die periode.
De Adviesraad Sociaal Domein, eerder bekend als WMO-raad is actief en nauw betrokken geweest bij het tot stand komen.
Sociaal Maas en Waal vindt dat een goede zaak.
Dit plan beslaat zoals gezegd de periode 2017-2018. De stip op de horizon ligt, denken wij, iets verder.
Hoe gaat de gemeente Druten om met vergrijzing en krimp. Onderwerpen die veel raakvlak hebben met de opgaven voor 2017-2018.
Preventie staat daarbij bovenaan uw en ons lijstje.
Hoe kunnen inwoners en gemeente daar invulling aan geven?
Een actueel onderwerp als langer zelfstandig wonen: ik heb een aantal bijeenkomsten bezocht waar thema’s als wonen en zelfregie werden besproken. Drukbezocht, maar toch nog een beetje “de ver van mijn bed show”.
Het Sociaal team kan een belangrijke rol vervullen in het kader van voorlichting en preventie over dit onderwerp. Zichtbaarheid vergroten, dorpsbezoeken afleggen, kortom eropaf.
Sociaal Maas en Waal vindt de wijkverpleegkundigen de spin in het web. Juist in het kader van preventie en voorlichting. Zij zijn de ogen en oren van wat er bij cliënten thuis speelt. Waar lopen inwoners tegenaan in hun vraag om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dus moet de wijkverpleegkundige onderdeel blijven uitmaken van het Sociaal Team.
Ik verwacht dat de wethouder zich daar in gesprek met de VGZ hard voor maakt.
Uiteraard zijn de andere opgaven ook van belang: veiligheid, heeft veel raakvlak met wat ik eerder al heb gezegd.
Verbinding met onderwijs en jeugdhulp, kansen op werk voor Drutense jeugd: spreekt voor zich dat ook daar, zeker in de preventieve sfeer, aandacht voor is.
Zoals gezegd: deze uitvoeringsagenda beslaat 2017-2018 en is een stap naar de stip op de horizon:
Hoe willen de inwoners van Druten in pakweg 2030 leven, wonen, werken, leren. Welke rol speelt dan bijvoorbeeld vergrijzing, toenemend aantal dementerenden, krimp, werkgelegenheid.
En welke voorzieningen zijn daarbij nodig en waar? Is dat mogelijk en wenselijk?
Het pasklare antwoord heb ik niet, maar de inwoners van Druten kunnen ons helpen bij het de zoektocht naar die antwoorden.
Sociaal Maas en Waal kan zich vinden in deze uitvoeringsagenda. Zowel het bedrag van € 300.000 als de toezegging om de raad elk half jaar te informeren heeft onze goedkeuring.
Tot slot: wanneer verwacht de wethouder de eerste informatie over de resultaten beschikbaar te hebben?