Speerpunten

Sociaal Maas en Waal richt zich in de gemeenteraad vooral op de volgende vier speerpunten:

Zorg

Sociaal Maas en Waal wil een laagdrempelige en goed toegankelijke zorg. Om kwetsbare inwoners die zorg nodig hebben, te kunnen bereiken is goede samenwerking nodig tussen de gemeente en zorgorganisaties. Voor het versterken van de sociale netwerken van de inwoners kunnen lokale verenigingen een belangrijke rol spelen. Het geld dat voor de zorg is gereserveerd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden uitgegeven en niet gebruikt worden om verliezen vanwege verkeerde grondexploitatie op te vangen.

Jeugd

Sociaal Maas en Waal wil dat onze gemeente een veilige en leuke plek is om op te groeien. Alcohol en drugs vormen een bedreiging voor de jeugd. Wij willen inzetten op preventie door informatie op scholen en door actief jongerenwerk.

Duurzaamheid

Sociaal Maas en Waal maakt zich sterk voor het milieu, het terugdringen van de afvalberg en het gebruik van alternatieve energiebronnen. De gemeente moet de goede voorbeelden volgen van afvalscheiding en zelf het goede voorbeeld geven door zonnepanelen aan te brengen en het groen op ecologische manier te beheren.

Regionale samenwerking

Sociaal Maas en Waal wil de vitaliteit van onze kernen versterken door ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met de omliggende gemeenten en ook met bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio. De overheid hoeft bij schaalvergroting niet op grotere afstand van de inwoners te komen wanneer in de actieve communicatie goed gebruik wordt gemaakt van de moderne media.

Meer over deze speerpunten is te lezen in ons verkiezingsprogramma. Hier vindt u het programma voor 2018-2022. Hieronder vindt u ook nog ons vorige verkiezingsprogramma.

In┬ábegin 2014 zijn advertorials geplaatst in de Maas en Waler. Kijk hiervoor bij ‘in de media’, helemaal onderaan.