Startnotitie gemeente Druten

In deze startnotitie is te lezen dat ook de gemeente Druten nu werk wil gaan maken van duurzaamheid.
Sociaal Maas en Waal heeft daar in september 2015 al een initiatiefvoorstel voor ingediend,maar dat kon geen genade vinden in de ogen van de voltallige raad.
Goed dat er nu een notitie ligt,jammer dat in die ruim twee jaar al meer stappen hadden gezet kunnen worden.

Ik wil 2 punten aangeven:

  1. Duurzaamheid is geen kwestie van politiek, duurzaamheid is wetenschap.
  2. Die wetenschap toont aan dat de gevolgen voor ons leefklimaat vernietigend zijn als we niet stoppen met:
    De uitstoot van CO2, de toename van luchtvervuiling en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Dus:
Druten is in 2040 energieneutraal.

Hoe:
Combinatie van zonne-energie en windenergie, aardgasloos bouwen en optimaliseren isolatie huizen. Verduurzaming niet alleen afwentelen op inwoners,maar ook inzetten op industrie, bedrijven en verkeer. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.

Dat hebben we verwerkt in 4 moties: (zie inhoud onderstaande linken)
1. Energieneutraal in 2040
2. Aardgasloze woningbouw en inzetten op besparing
3. Toenemende elektrificatie
4. Voortgang tijdens routekaart energietransitie.

Motie statiegeldalliantie

Want een leefbare gemeente Druten is het kostbaarste wat we hebben en kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

Speak Your Mind

*