Twee moties aangenomen: steun aan mensen met een minimuminkomen

In juli was in West Maas en Waal de raadsvergadering over de perspectiefnota van 2017. Merijn Broeders, onze fractievoorzitter sprak over belangrijke zaken voor Sociaal Maas en Waal: duurzaamheid, zorg, minima, jeugd en regionale samenwerking. Vijf onderwerpen die Sociaal Maas en Waal regelmatig op tafel legt in de raadzaal omdat ze van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente. We dienden ook twee moties in, die beiden raadsbrede steun kregen. Een motie vroeg om het invoeren van automatische kwijtschelding van gemeentebelastingen voor mensen met een minimuminkomen; de tweede motie zorgt ervoor dat mensen met een bijstandsuitkering die een voorschot moeten terugbetalen, dat gespreid kunnen doen.

Het gehele betoog van Merijn vindt u hier.

Over Jacobijn Olthoff

Fractielid voor Sociaal Maas en Waal, woordvoerder sociaal domein.

Speak Your Mind

*