Verslag raadsvergadering Druten 24 nov.

Op de agenda van de raadsvergadering in Druten stond de vangnetuitkering op de agenda.
Deze regeling die de mogelijkheid biedt aan gemeenten extra financiële ondersteuning te vragen aan het Rijk is namelijk niet toereikend gebleken.
Door aan te geven waarom men geld tekort komt, kan het Rijk extra gelden ter beschikking stellen.
Daar moet dan wel een analyse van de situatie in Druten aan ten grondslag liggen.

Vorig jaar heeft Druten bijvoorbeeld € 231.347,- toegekend gekregen. >>>>>>
De aanvraag vangnetuitkering 2016 moet voor 15 augustus 2017 zijn ingediend.

Het klanttevredenheidsonderzoek onder WMO-gebruikers en Jeugdzorg leverde een positieve waardering op van rond de 7,8 tot 8,1.
Een compliment voor het huidige team, maar zeker ook aan ex-wethouder van Dongen, die de kar van het Sociaal Domein in de moeilijke beginjaren heeft getrokken.

De deelnemers aan de cursus Politiek Actief kregen een certificaat uitgereikt .
Voor allen proficiat en wie weet komen we elkaar nog tegen.

Na de vergadering nog een eerste repetitie van de bijdrage van de gemeenteraad aan Dickensdag. Komt dat zien op 11 december!!

Aan het eind van het jaar staat de najaarsnota nog op het programma.
Het RTG daarover (en andere onderwerpen) vindt plaats op 8 december.
Op 14 december houdt de afdeling Druten de fractievergadering, waarna de laatste raadsvergadering van 2016 op 21 december wordt gehouden.

Speak Your Mind

*