Sociaal Maas en Waal is vóór een referendum

En toch hebben we in de raadsvergadering van 2 april tegen een motie van de SP gestemd waarin om een referendumverordening werd gevraagd. Een lastige keuze; we leggen het graag even uit. Nog geen maand geleden is er een raadsbrede commissie ingesteld die zich gaat buigen over manieren om burgers beter bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Vertegenwoordigers van de coalitie en van de oppositie zitten in die commissie, en in die commissie zal het referendum zeker aan de orde komen. Daar kan dan, in samenhang met andere instrumenten van burgerparticipatie, echt resultaat geboekt worden. De motie van de SP was gedoemd afgestemd te worden, en dan sta je meteen met lege handen. Een lastige keuze dus, maar uiteindelijk hebben we hier gekozen voor kans op resultaat boven de directe inhoud van de motie.

Over Jacobijn Olthoff

Fractielid voor Sociaal Maas en Waal, woordvoerder sociaal domein.

Speak Your Mind

*